Attenzione

Pelvicachromis taeniatus Nigerian Red - Foto © Kurt Zadnik

Una coppia riproduttiva (maschio sotto) della forma 'Nigerian Red' di Pelvicachromis taeniatus - Foto © Kurt Zadnik (Cichlidae.com)