Attenzione

Brachygobius doriae, pesce ape - Foto © Robert Beke

Brachygobius doriae, Bumblebee goby (pesce ape) - Foto © Robert Beke (Beke.co.nz)