Attenzione

Dario dayingensis, coppia - Foto © Zhou Hang

Coppia di Dario dayingensis, maschio in basso - Foto © Zhou Hang